Өнөөдөр
2022/12/05
Доллар (USD)
3,422.41
Улаанбаатар
-21°C
Нийгэм
Сурагчдын амралт 12 сарын 16-нд эхэлж, 1 сарын 30-нд хичээлдээ орно.
2022-11-22 09:49     19

ХИЧЭЭЛ, АМРАЛТЫН ХУВААРЬ
 

I улирал 
- Хичээллэх: Бүх ангийн суралцагчдын хичээл 2022 оны 9 дүгээр сарын 1-ний өдөр эхэлж, 16 долоо хоног суралцана.

- Амрах: Бүх ангийн суралцагчид 2022 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрөөс 6 долоо хоног амарна. Амралт 2023 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдөр гүйцнэ.

II улирал
- Хичээллэх: Бүх ангийн суралцагчдын хичээл 2023 оны 1 дүгээр сарын 30-ний өдөр эхэлж, 8 долоо хоног суралцана.

- Амрах: Бүх ангийн суралцагчид 2023 оны 3 дугаар сарын 24-ны өдрөөс эхлэн 1 долоо хоног амарна. Амралт 2023 оны 3 дүгээр сарын 31-ний өдөр гүйцнэ.

III улирал
- Хичээллэх: Бүх ангийн суралцагчдын хичээл 2023 оны 4 дүгээр сарын 3-ний өдөр эхэлнэ.

  • Амрах: 
    • I-III ангийн суралцагчид 8 долоо хоног суралцаж, зуны амралт 2023 оны 5 дугаар сарын 26-ны өдөр эхэлнэ.
    • IV-V ангийн суралцагчид 9 долоо хоног суралцаж, зуны амралт 2023 оны 6 дугаар сарын 2-ны өдөр эхэлнэ.
    • VI-XII ангийн суралцагчид 9 долоо хоног суралцаж, зуны амралт 2023 оны 6 дугаар сарын 2-ны өдөр эхэлнэ.
Сэтгэгдэл
Шууд
Шинэ мэдээ
2020 © SOR.mn. All rights reserved.